Sefarad

Vem är du i andras ögon? Vad gör du om människorna omkring dig plötsligt börjar visa dig förakt, och du tvingas fly från ditt hem och ditt land? Sefarad berättar om människor som drabbades av Stalintidens utrensningar, av nazismens förföljelser, av Francoregimens repressalier. Tillsammans bildar berättelserna, likt skärvor ur det förflutna, en mosaik över 1900-talets Europa.

”Att boken nu ges ut på svenska är lovvärt – svensk litteratur mår bra av att sättas i kontakt med stora litterära prestationer från andra länder – och Elisabeth Helms imponerande översättning är i sig själv en njutbar upplevelse.” Emi-Simone Zawall, Svenska dagbladet

”Sefarad har transcenderat det akuta nu den skrevs i, och är tragiskt nog mer aktuell än någonsin – och väl värd mödan att låta sig slukas av.” Carl Åkerlund Västerbottens-Kuriren

Traducciones de